Rejestracja

Aby zarejestrować się na Kurs NPR on-line, proszę wypełnić poniższy formularz. Zachęcamy do uzupełnienia kilku informacji, które ułatwią dostosowanie Kursu do Państwa sytuacji życiowej i oczekiwań.

Wybrany kurs:
Indywidualny Kurs NPR - onlineRozpoznaj płodność po porodziePojedyńcza konsultacja

Cena: 300 zł
Cena: 400 zł
Cena: 120 zł
Cena: 270 zł
Cena: 360 zł
Cena: 120 zł

Pytania pomagające zindywidualizować Kurs:

W jakim celu chcecie Państwo poznać NPR:
poczęcie dzieckaodkładanie poczęcia dziecka

Proszę zaznaczyć, w które dni mogliby Państwo spotkać się na rozmowie via Skype:

Po wysłaniu zgłoszenia na podany adres email otrzymają Państwo potwierdzenie wraz z numerem konta do opłacenia kursu.